Aktualności


Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć IW-2018

ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2018

Zapraszamy Państwa do udziału w czternastym Ogólnopolskim Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć IW-2018. Poprzednie sympozja odbyły się w latach 1992-2016. Celem Sympozjum jest upowszechnienie najnowszych osiągnięć inżynierii wysokich napięć, wymiana doświadczeń między różnymi ośrodkami, dyskusja na temat trendów europejskich i światowych oraz konsolidowanie środowiska. Szczególnie zależy nam na przepływie informacji między ośrodkami naukowymi i przemysłem w szerokim rozumieniu tego słowa.
W poprzednich sympozjach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich polskich uczelni technicznych, wielu instytutów badawczych, przedsiębiorstw energetyki zawodowej oraz zakładów produkcyjnych więcej.


Studia podyplomowe Inżynieria Wysokich Napięć (IV edycja)

ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2017

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi oferty Studiów Podyplomowych Inżynieria Wysokich Napięć, które rozpoczną się 1 października 2017 roku: więcej.
Studia organizowane są przez Politechnikę Poznańską i współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Studia podyplomowe Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym  (V edycja)

ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2016

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi oferty Studiów Podyplomowych Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym, które będą trwały dwa semestry i rozpoczną się w październiku 2016 roku: więcej.
Studia organizowane są przez Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej.

 

Studia podyplomowe Inżynieria Wysokich Napięć (III edycja)

ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2016

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi oferty Studiów Podyplomowych Inżynieria Wysokich Napięć, które rozpoczną się w październiku 2016 roku: więcej.
Studia organizowane są przez Politechnikę Poznańską i współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Kompleksowa diagnostyka transformatorów energetycznych

1 lutego, 2016

Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych dysponuje nowoczesnym mobilnym laboratorium diagnostycznym umożliwiającym dokonanie szeregu specjalistycznych badań bezpośrednio u klienta. Przy użyciu aparatury pomiarowej zainstalowanej w samochodzie oraz aparatury stanowiącej wyposażenie stacjonarnego laboratorium wysokonapięciowego wykonujemy kompleksowe badania diagnostyczne układu izolacyjnego transformatora.


 

Mobilne Laboratorium Diagnostyki Transformatorów